Gümrük Birliği çizelgelerinde yeralan ürünlere EAC Uygunluk Sertifikası ya da EAC Uygunluk Deklarasyonu çıkarılmaktadır.

Gümrük Birliği resmi çizelgelerinde yeralmayan, diğer bir deyişle EAC Belgesi kapsamına girmeyen ürünlerin ithalatı için her ülke kendi kalite sistemini uygulamaktadır. Rusya’da GOST Sistemi eskiden beri uygulanan bir sistem olarak geçerliliğini muhafaza etmekte ve buna istinaden çıkarılan belgeler “Rusya GOST Sertifikası” veya kısaca “Rusya Sertifikası” olarak adlandırılmaktadır.