Gereksizlik Mektupları, Gümrük Birliği ülkelerinin gümrük kapılarında kullanılan bir belgedir. Eğer ithal edilen ürünler herhangi bir mecburi sertifikasyon gerektirmiyorsa, gümrüğe bu mektubun aslı beyan edilerek ürünlerin geçişi sağlanır.

Bu belgeyi vermeye yetkili olan kurumlar, Gümrük Birliği’nce akredite edilmiş tüm sertifika kuruluşlarıdır.

Bu işlem nasıl yapılır ?

Belge alınabilmesi için resmi bir başvuru gerekir;  EMCC GROUP firmamız bu başvuruyu sizin ya da Gümrük Birliğindeki ithalatçınızın adına gerçekleştirir. Bu işlem sırasında aşağıda sözü edilen bilgiler gereklidir:

1. Ürünlerin tam olarak adları ve model numaraları.

2. Ürünlerin G.T.İ.P. Numaraları.

3. Ürünler hakkında teknik bilgiler ve ürün spesifikasyonları.

Yukarıda adı geçen dökümantasyonun bize tesliminden sonra bir hafta içinde Gereksizlik Mektubu tarafınıza teslim edilir.

Ürünlerinize herhangi bir Sertifika ya da Gereksizlik Mektubu alınacağnı tespit edebilmek için bizimle temasa geçmeniz yeterli olacaktır.